In 2016 startte Wijkraad de Heeswijkse Kampen het initiatief voor een "wijkdag". Klein begonnen met een BBQ en een gezellig samenzijn groeide dit, in samenwerking met Wijkaccommodatie "de Nielt", uit tot een dag vol activiteit en vertier. Verschillende bestuursleden hebben in het verleden ook samengewerkt bij de "Oranjefeesten" die in de Heeswijkse Kampen werden georganiseerd. Je kunt wel zeggen: we kennen het klappen van de zweep. Dit jaar beschikken we al over een 30-tal vrijwilligers die zich inzetten om u een fijne dag te bezorgen en het "wijkgevoel" vorm te geven. Maar we komen nog steeds handen te kort!

Er zijn veel mogelijkheden, van het begeleiding bij de diverse speeltoestellen, de rommelmarkt of de sporttoestellen tot gastvrouw/man op het terras, schenken van drankjes of aansturen van het verkeer rondom het evenement.